அத்திப்பழம் சாப்பிடுவதால் ஏற்படும் நன்மைகள்

உடலில் இரத்த உற்பத்தி அதிகரிக்கும்

கல்லீரல் வீக்கத்தைக் குணமாக்கும்

வாய்ப்புண் குணமாக்க

மூலநோயைக் குணப்படுத்த

சோர்வு, அசதி, இளைப்பு நீக்க

வாய்நாற்றம்  நீங்குவதுடன் தலைமுடியும் நீளமாக வளர்கிறது.