கீழாநெல்லி சாப்பிடுவதால் ஏற்படும் நன்மைகள்

மஞ்சள் காமாலை நோய் குணமாக

தலைவலி முற்றிலும் குணமாக