ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு இரண்டாம் தாள் முடிவுகள் வெளியானது TNTET Paper 2 Result 2023 Published

TNTET PAPER 2 RESULT 2023 PUBLISHED ஆசிரியர் தகுதியை தேர்வு தாள் IIக்கான தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. அதில்  எவ்வாறு மதிப்பெண்களை தெரிந்து கொள்வது என்பது …

Read more

TNPSC Group 4 தேர்வு முடிவுகள் வெளியானது TNPSC Group 4 Result 2022 Link

TNPSC Group 4 Result 2022 Link வி.ஏ.ஒ, டைப்பிஸ்ட், ஸ்டேனோ டைப்பிஸ்ட், இளநிலை உதவியாளர், பில் கலெக்டர், நில அளவையாளர் ஆகிய பணியிடங்கள் தமிழ்நாடு அரசுப் …

Read more

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

error: Content is protected !!