தமிழக  ரேஷன் கடை  வேலை வாய்ப்பு 2022

தமிழக ரேஷன் கடை வேலை வாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது

பணியிடங்கள் 6427

தமிழக  ரேஷன் கடை வேலை வாய்ப்பு 

சம்பளம் 29,000

தமிழக  ரேஷன் கடை வேலை வாய்ப்பு 

கல்வித் தகுதி 10th, +2

தமிழக  ரேஷன் கடை வேலை வாய்ப்பு 

விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் 14:11:2022

தமிழக  ரேஷன் கடை வேலை வாய்ப்பு 

விண்ணப்பிக்கும் முறை Online

தமிழக  ரேஷன் கடை வேலை வாய்ப்பு 

விண்ணப்பிக்கும் முறை Online

தமிழக  ரேஷன் கடை வேலை வாய்ப்பு 

விண்ணப்ப கட்டணம் Rs. 150

கிராம உதவியாளர் வேலைவாய்ப்பு