தமிழக அரசின் இலவச ட்ரான் பயிற்சியுடன் வேலைவாய்ப்பு TAHDCO Drone Training Program

TAHDCO Drone Training Program TAHDCO Drone Training Program அமெரிக்கா போன்ற மேலைநாடுகளில் வேளான்துறைகளை நவீனப்படுத்த ட்ரோன்கள் அதிகம் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. குறிப்பாக, பூச்சி மருந்து தெளிப்பதில் ட்ரோன் …

Read more

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

error: Content is protected !!