மத்திய அரசு வேலைவாய்ப்பு 10th, +2, I.T.I, Diploma, Degree முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் Visva Bharathi University Non Teaching Recruitment 2023 Updates

Visva Bharathi University Non Teaching Recruitment 2023 Updates

Visva Bharathi University Non Teaching Recruitment 2023 Updates மத்திய அரசின் கீழ் இயக்கும் விஷ்வா பாரதி பல்கலைக்கழகத்தில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. ஆர்வமும், தகுதியும் உள்ளவர்கள் எதிர் வரும் மே 16ம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இணையுங்கள் எங்களின் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு தகவல்கள் குழுவில்
OUR GOOGLE NEWS LINK - FOLLOW NOW
கல்வி வேலைவாய்ப்பு
WhatsApp Group Click here
Telegram Click here
தகவல் களஞ்சியம்   
   WhatsApp Group Click here
 
Latest Government Jobs 2023 - Click here to apply

காலியிடங்கள் விவரம்: 

மொத்த காலியிடங்கள் – 709

 1. Registrar (Group A) Level -14 – 1 பணியிடங்கள்
 2. Finance Officer (Group A) Level -14 – 01 பணியிடங்கள்
 3. Librarian (Group A) Level -14 – 01 பணியிடங்கள்
 4. Deputy Registrar (Group A) Level -12 – 01 பணியிடங்கள்
 5. Internal Audit Officer (Deputation) (Group A) Level -12 – 01 பணியிடங்கள்
 6. Assistant Librarian (Group A) Level -10 – 06 பணியிடங்கள்
 7. Assistant Registrar (Group A) Level -10 – 02 பணியிடங்கள்
 8. Section Officer (Group B) Level -7 – 04 பணியிடங்கள்
 9. Assistant/Senior Assistant (Group B) Level -6 – 05 பணியிடங்கள்
 10. Upper Division Clerk/Office Assistant (Group C) Level -4 – 29 பணியிடங்கள்
 11. Lower Division Clerk/Junior Office Assistant cum Typist (Group C) Level -2 – 99 பணியிடங்கள்
 12. Multi-Tasking Staff (MTS) (Group C) Level -1 – 405 பணியிடங்கள்
 13. Professional Assistant (Group B) Level -6 – 05 பணியிடங்கள்
 14. Semi Professional Assistant (Group C) Level -5 – 04 பணியிடங்கள்
 15. Library Assistant (Group C) Level 4 – 01 பணியிடங்கள்
 16. Library Attendant (Group C) Level 1 – 30 பணியிடங்கள்
 17. Laboratory Assistant (Group C) Level 4 – 16 பணியிடங்கள்
 18. Laboratory Attendant (Group C) Level 1 – 45 பணியிடங்கள்
 19. Assistant Engineer (Electrical) (Group B) Level -7 – 01 பணியிடங்கள்
 20. Assistant Engineer (Civil) (Group B) Level -7 – 01 பணியிடங்கள்
 21. Junior Engineer (Civil) (Group B) Level -6 – 09 பணியிடங்கள்
 22. Junior Engineer (Electrical) (Group B) Level -6 – 01 பணியிடங்கள்
 23. Private Secretary/PA Level-B (Group B) Level -6 – 07 பணியிடங்கள்
 24. Personal Assistant/ PA Level – C (Group C) Level -6 – 08 பணியிடங்கள்
 25. Stenographer (Group C) Level 4 – 02 பணியிடங்கள்
 26. Senior Technical Assistant (Group B) Level -6 – 02 பணியிடங்கள்
 27. Technical Assistant (Group C) Level -5 – 17 பணியிடங்கள்
 28. Security Inspector (Group C) Level -5 – 01 பணியிடங்கள்
 29. Senior System Analyst (Group A) Level -12 – 01 பணியிடங்கள்
 30. System Programmer (Group A) Level -12 – 03 பணியிடங்கள்
Visva Bharathi University Non Teaching Recruitment 2023 Updates
Visva Bharathi University Non Teaching Recruitment 2023 Updates

Visva Bharathi University Non Teaching Recruitment 2023 Qualifications

கல்வித்  தகுதிகள்:

1. Registrar (Group A) –

Essential Qualification:

i) Master’s degree with at least 55% of the marks or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed.

ii) At least 15 years of experience as Assistant Professor in the Academic Level 11 and above or with 8 years of service in the Academic Level 12 and above including as Associate Professor along with experience in educational administration.

Or

Comparable experience in research establishment and /or other institutions of higher education. Or

15 years of administrative experience, of which 8 years shall be as Deputy Registrar or in an equivalent post.

 Tenure: 5(Five) years or till attaining the age of superannuation i.e., 62 years, whichever is earlier.


2. Finance Officer (Group A) –

Essential Qualification:

i) Master’s degree with at least 55% of the marks or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed.

ii) At least 15 years of experience as Assistant Professor in the Academic Level 11 and above or with 8 years of service in the Academic Level 12 and above including as Associate Professor along with experience in educational administration. Or Comparable experience in research establishment and/or other institutions of higher education. Or 15 years of administrative experience, of which 8 years shall be as Deputy Registrar or an equivalent post. Tenure: 5(Five) years or till attaining the age of superannuation i.e., 62 years, whichever is earlier.


3. Librarian (Group A) –

Essential Qualification:

i) A Master’s Degree in Library Science / Information Science / Documentation Science with at least 55% or marks or an equivalent grade in a point scale wherever the grading system is followed.

ii) A Ph. D. Degree in library science / information science / documentation / archives and manuscript keeping.

iii) At least 10 years as a Librarian at any level in University Library or ten years of teaching as Assistant /Associate Professor in Library Science or ten years’ experience as a College Librarian.

iv) Evidence of Innovative Library services, including the integration of ICT in a library. Note:Selection process will be based on UGC Regulations 2018.


4. Deputy Registrar (Group A) –

Essential Qualification:

a) Master’s Degree with at least 55% of the marks or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed.

b) 5(five) years of administrative experience as Assistant Registrar or in an equivalent post in the Pay Level 10(VII CPC) or above.

Note:

 In case of candidates availing deputation/immediate absorption condition, the essential qualification will be as under:

Officers holding analogous posts on regular basis or with five years regular service in pay level 11 or with eight years regular service in pay level 10 in the Central / State Government, Universities and other autonomous organizations.


5. Internal Audit Officer (Deputation) (Group A) –

Deputation: Officers belonging to Audit and Accounts Services or other similar organized Accounts Services in Central / State Govt., holding analogous posts on regular basis.

 OR

Officers with three years regular service in Level 11 or equivalent in the area of Audit and Accounts in any Govt. Department /Autonomous Body.

OR

Officers with five years regular service in Level 10 or equivalent in the area of Audit and Accounts in any Govt. Department /Autonomous Body.

Note: Selection will be based on written test/skill test and interview.


6. Assistant Librarian (Group A) –

Essential Qualification:

i) A Master’s degree in Library Science or Information Science or Documentation Science or an equivalent professional degree, with at least 55% of marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed).

ii) A consistently good academic record, with knowledge of computerization of a Library.

iii) Besides fulfilling the above qualifications, the candidate must have cleared the National Eligibility Test (NET) conducted by the UGC/ CSIR or similar test accredited by the UGC like SLET/SET or who are or have been awarded a Ph.D. Degree in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil / Ph.D Degree), Regulations 2009 or 2016 and their amendments from time to time as the case may be.

Provided that the, candidates registered for the Ph D degree prior to July 11, 2009, shall be governed by the provisions of the then existing Ordinances / Bye-laws / Regulations of the Institutions awarding the degree, and such Ph. D, candidates shall be exempted from the requirement of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities/Colleges/Institutions subject to the fulfillment of the following conditions: a) The Ph.D. degree of the candidate has been awarded in regular mode. b) The Ph.D. thesis has been evaluated by at least two external examiners; c) Open Ph.D. viva voce of the candidate has been conducted; d) The candidate has published two research papers from his / her Ph.D. work out of which at least one is in a refereed journal; e) The candidate has presented at least two papers based on his/ her Ph. D. work in conferences /seminars sponsored / funded / supported by the UGC/ICSSR /CSIR or any other similar agency.

Note :

(i)The fulfillment of these conditions is to be certified by the Registrar or the Dean (Academic Affairs) of the University concerned.

(ii) NET/SLET/SET shall not be required for candidates in such Master’s Programmes for which NET/SLET/SET is not conducted by the UGC, CSIR or similar test accredited by the UGC like SLET/SET.


7. Assistant Registrar (Group A) –

Essential Qualification:

i) Master’s Degree with at least 55% of the marks or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed.


8. Section Officer (Group B) –

Essential Qualification:

i) A Bachelor’s degree in any discipline from any recognized Institute / University.

ii) Three years’ experience as Assistant/Senior Assistant in the Pay Level 6(VII CPC) or eight years as UDC/Office Assistant in Pay Level 4 (VII CPC) in any Central / State Govt. / University /PSU and other Central or State Autonomous Institution or holding equivalent position in any reputed private company / bank with an annual turnover of Rs. 200 (two hundred) crores or more.

iii) Proficiency in computer operation, note writing and drafting.


9. Assistant/Senior Assistant (Group B) –

Essential Qualification:

i) Bachelor’s Degree from a recognized University / Institution.

ii) Three years’ experience as UDC/Office Assistant or equivalent in Pay Level 4 (VII CPC) in Central / State Government / University /PSU and other Central or State Autonomous Bodies or equivalent pay package in any reputed private company / corporate bank with a minimum annual turnover of Rs. 200 (two hundred) crores.

 iii) Proficiency in Typing, Computer applications, note writing and drafting.


10. Upper Division Clerk/Office Assistant (Group C) –

Essential Qualification:

i) A Bachelor’s degree from a recognized Institute / University.

 ii) Two years’ experience as Lower Division Clerk/Junior Office Assistant cum Typist /Equivalent post in Pay Level 2(VII CPC) in University/Research Establishment /Central or State Govt /PSU/ Autonomous Body or equivalent pay package in a reputed private company /corporate bank with a minimum annual turnover of Rs. 200 (two hundred) Crores.

iii) Speed in English Typing @35 wpm iv) Proficiency in computer operations.


11. Lower Division Clerk/Junior Office Assistant cum Typist (Group C) – Essential Qualification:

i)A Bachelor’s Degree from any recognized Institute /University

ii) English Typing @35 wpm (35 wpm corresponding to 10500KDPH on an average of 5 Key depressions for each work)

iii) Proficiency in Computer Operations.


12. Multi-Tasking Staff (MTS) (Group C) –

Essential Qualification: (i)10th Pass from a recognized Board Or ITI Pass (from a Government recognized ITI)


13. Professional Assistant (Group B) –

Essential Qualification:

1.Master’s Degree in Library & Information Science from any recognized University /Institution with 02 years’ experience in the relevant field in a University / Research Establishment / Central /State Govt. / PSU and Library of other autonomous Institutions.

OR

Bachelor’s Degree in Library/Library and Information Science from any recognized Institute / University with 03 years’ experience in the relevant field in a University /Research Establishment / Central /State Govt. / PSU and Library of other autonomous Institutions.

2. Knowledge of computer applications.


14. Semi Professional Assistant (Group C) –

Essential Qualification:

1. Master’s Degree in Library Science and Information Science from any recognized University /Institution.

Or

Bachelor’s Degree in Library/Library and Information Science from a recognized Institute/University with two years relevant experience in a University /Research Establishment / Central /State Govt. /PSU/ Autonomous Institutions.


15. Library Assistant (Group C) –

Essential Qualification:

i) Bachelor’s degree in Library & Information Science or equivalent from a recognized University.

ii) Typing speed of 30 words per minute in English iii) Knowledge of Computer Applications.


16. Library Attendant (Group C) –

Essential Qualification:

i) Passed in 10+2 or its equivalent examination from a recognized Board.

ii) Certificate course in Library Science from a recognized institution.

iii) One year experience in a University /College / Educational institution Library.

iv) Basic knowledge of computer applications.


17. Laboratory Assistant (Group C) –

Essential Qualification: Bachelor’s degree with minimum two years of working and maintenance experience of sophisticated scientific instruments in a Laboratory.However, the relevant subject will be as decided by university as per the functional requirement of the department concerned.

The experience should be in University /Research Establishment /Central /State Govt./ PSU and other autonomous bodies or a private organization of repute with an annual turnover of Rs. 200 (two hundred) crores or more


18. Laboratory Attendant (Group C) –

Essential Qualification:

10+2 pass in science stream from any recognized Central /State Board Or

10th Pass from any recognized Central / State Board with Science as one of the subjects and passed in skill certificate programme in Laboratory Technology from a recognized institute.


19. Assistant Engineer (Electrical) (Group B) –

Essential Qualification:

i) First Class Bachelor’s Degree in relevant field from a recognized Institute / University or equivalent.

ii) Three years’ experience in the relevant field as Junior Engineer or equivalent in State Government PWD services or similar organized services / Statutory or Autonomous organization/University System or reputed private organizations with an annual turnover of at least Rs. 200 (two hundred)crore or more.


20. Assistant Engineer (Civil) (Group B) –

Essential Qualification:

i) First Class Bachelor’s Degree in relevant field from a recognized Institute / University or Equivalent.

ii) Three years’ experience in the relevant field as Junior Engineer or equivalent in State Government PWD services or similar organized services / Statutory or Autonomous organization/University System or reputed private organizations with an annual turnover of at least Rs. 200 (two hundred)crore or more.


21. Junior Engineer (Civil) (Group B) –

Essential Qualification:

Bachelor’s Degree of Engineering / Technology in relevant field from a recognized Institute / University with one-year relevant experience.

OR

Diploma in Engineering in the relevant field and three years’ experience in relevant field in CPWD /State PWD or Similar Organized Services/Statutory or Autonomous Organizations /Central /State Universities /Autonomous Institutions or reputed private construction company with an annual turnover of at least Rs. 200 (two hundred) crore or more


22. Junior Engineer (Electrical) (Group B) –

Essential Qualification:

Bachelor’s Degree of Engineering / Technology in relevant field from a recognized Institute / University with one-year relevant experience.

OR

Diploma in Engineering in the relevant field and three years’ experience in relevant field in CPWD /State PWD or Similar Organized Services/Statutory or Autonomous Organizations /Central /State Universities /Autonomous Institutions or reputed Private construction company with an annual turnover of at least Rs. 200/- Crores or more.


23. Private Secretary/PA Level-B (Group B) –

Essential Qualification:

1. A Bachelor’s Degree from a recognized University / Institute.

2. At least 03 years’ experience as Personal Assistant or 5 years as Stenographer in a University /Research establishment /Central /State Govt. /PSU and other autonomous bodies. 3.English Stenography speed: 120 w.p.m in English

4. English Typing speed: 35 w.p.m in English 5.Knowledge of computer applications.

Skill Test Norms on Computer:

Dictation: 10 minutes @ 120 w.p.m. in English

Transcription: 50 minutes (English)

Desirable: Proficiency in English & good written and verbal communication skills.


24. Personal Assistant/ PA Level – C (Group C) –

Essential Qualification:

1. A Bachelor’s Degree in any discipline from any recognized Institute / University.

2. Proficiency in Stenography in English with minimum speed of 100 w.p.m 3. Proficiency in Typing in English with minimum speed of 35.

4. Knowledge of Computer Applications.

5. Two years’ experience as Stenographer or equivalent in Central State Govt. Organizations /University Research Institution or Central /State autonomous Institution /reputed private Institutions having a turnover 200 (two hundred) crore or more.

Desirable: – Proficiency in English and good communication skills.

Skill Test Norms on Computer:

Dictation: 10 minutes @ 100 w.p.m.

Transcription: 40 minutes English.


25. Stenographer (Group C) –

Essential Qualification:

1. A Bachelor’s Degree in any discipline from any recognized Institute / University.

2. Proficiency in Stenography in English with minimum speed of 80 w.p.m.

3. Proficiency in Typing in English with minimum speed of 35w.p.m.

4. Knowledge of Computer Applications.

Desirable Qualifications: Proficiency in English and good written and verbal communication skills.

Skill Test Norms on Computer:

Dictation: 10 minutes @ 80 w.p.m.

Transcription: 50 minutes English


26. Senior Technical Assistant (Group B) –

Essential Qualification: Master’s Degree in the relevant subject with at least two years’ experience in relevant field.

OR

First Class Bachelor’s Degree in the relevant subject with minimum five years of working and maintenance experience of sophisticated scientific Instruments in the audio visual unit/ continuing educationas will be applicable as per the functional requirement of the department concerned.

The experience should be in University /Research establishment /Central /State Govt. /PSU and other autonomous bodies or Private organization of repute with annual turnover of Rs. 200 (two hundred) crore or more.


27. Technical Assistant (Group C) –

Essential Qualification:

Bachelor’s degree in the relevant subject with minimum three years of working and maintenance/operation experience of relevant Scientific Instruments in the Laboratory/archive/store/press/audio visual unit etc as will be applicable as per the functional requirement of the department concerned.

The experience should be in University /Research establishment /Central /State Govt. / PSU and other autonomous bodies or Private organization of repute with annual turnover of Rs. 200 (two hundred) crore or more.


28. Security Inspector (Group C) –

Essential Qualification:

(i) Bachelor’s degree from a recognized University /Institution with three years’ experience as Security Supervisor /Supervisory Position in Security in a Govt. Office, Educational Institute /Private Organization of repute with an annual turnover of at least Rs. 200 (two hundred) crore.

Or

(ii) Persons who have served in the Army or such Uniformed service with at least Class 10th standard pass or Army Class I examination or an equivalent examination. and (iii) Holding a valid Driving License (LMV /Motor cycle)


29. Senior System Analyst (Group A) –

Essential Qualification:

B.E./B.Tech. (Computer Science & Engineering) with at least 55% of marks from a recognized University/institution and 9 years of experience of extensive programming and system management in a recognized/reputed Public/ PSU/private organization. Or

M.Sc. (Computer Science) /MCA/ M.Tech.(Computer Science & Engineering) with 55% of marks from a recognized University/institution and 8 years’ experience of extensive programming and system management in a recognized/reputed Public/PSU/Private organization.


30. System Programmer (Group A) –

Essential Qualification:

1. B.E./B.Tech. in Computer Science & Engineering/Electronics Engineering from a recognized University/institution.

2. 05 years programming experience in languages like C/C++JAVA etc. databases: MySQL/ORACLE with PHP etc. Foundations and practices under WINDOWS/LINUX/UNIX platforms from a recognized Public/PSU Private organization. Or

3. M.E./M.Tech.in Computer Science & Engineering/Electronics Engineering/M.Sc. Computer Science/MCA from a recognized University/institution.

4. 03 years’ programming experience in languages like C/C++JAVA etc. databases: mySQL/ORACLE with PHP etc. Foundations and practices under WINDOWS/LINUX/UNIX platforms from a recognized/reputed Public/PSU/ Private organization.

Visva Bharathi University Non Teaching Recruitment 2023 Updates
Visva Bharathi University Non Teaching Recruitment 2023 Updates

வயது வரம்பு:

 • For the post of Registrar, Finance Officer and Librarian – Preferably below 57 years
 • For the post of Deputy Registrar and Senior System Analyst – 50 Years
 • For the post of Internal Audit Officer (on deputation)56 years
 • Other Group ‘A’ posts – 40 Years
 • Group ‘B’ posts – 35 years
 • All Group ‘C’ posts – 32 years

ஊதிய விவரம்:

 • Group A (Academic Level 14) – Rs. 37400-67000/- AGP 10,000/-
 • Group A (Academic Level 10) – Rs. 15600-/39100/-AGP 6000/-
 • Group A (Level 14) – Rs. 37400-67000/- AGP 10,000/-
 • Group A – (Level 12) – Rs. 15600-39100/-GP 7600/-
 • Group A – (Level 10) – Rs. 15600-39100/-GP 5400/-
 • Group B – (Level 7) – Rs. 9300-34800/- GP 4600/-
 • Group B – (Level 6) – Rs. 9300-34800/- GP 4200/-
 • Group C – (Level 5) – Rs. 5200-20200/- GP 2800/-
 • Group C – (Level 4) – Rs. 5200-20200/- GP 2400/-
 • Group C – (Level 2) – Rs. 5200-20200/- GP 1900/-
 • Group C – (Level 1) – Rs. 5200-20200/- GP 1800/-

தேர்வு முறை:

எழுத்துத் தேர்வு, திறனறிவுத் தேர்வு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை

இந்த பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க https://vbharatirec.nta.ac.in/ என்ற இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்பத்தினை  பூர்த்தி செய்து ஆன்லைன் முறையில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் பின்பு பதிவிறக்கம் செய்து பிரிண்ட் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்

விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி

16.05.2023

இப்பணிக்கான  Notification பெற – Click here

இப்பணிக்கு விண்ணப்பிக்க – Click here

Leave a Comment

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

error: Content is protected !!